Młodzież Coolturalnie

MRM Radoszyce

Projekt miał na celu zorganizowanie warsztatów dotyczących kompetencji miękkich, czyli takich jak współpraca w grupie, czy umiejętność wypowiadania się. Grupie zależało na integracji radoszyckiej młodzieży, a także pokazaniu im jak ważna jest aktywność społeczna i co daje młodym ludziom.

Radoszyce

lipiec - sierpień

Zespół

Hubert Zaleśny
Zofia Mogielska
Anna Lesiak
Michał Szemberg
Adam Pietrusiewicz

Aktywne spędzanie wakacji często kojarzy się ze zwiedzaniem lub uprawianiem sportu, ale istnieje jeszcze jeden ważny sposób, którego często nikt nie bierze pod uwagę, czyli samokształcenie. W końcu te dwa miesiące przerwy od szkoły łączą się też z przerwą od nauki. Projekt przeprowadzony w Radoszycach pokazał, że nawet w wakacje można znaleźć osoby, które chcą nauczyć się czegoś nowego.

Młodzieżowa Rada Miasta zorganizowała warsztaty dotyczące umiejętności pracy w grupach, podczas których wykorzystała innowacyjne metody szkoleniowe. Przez kilka godzin młodzież mogła wspólnie zastanowić się nad tym, co można zrobić, by gmina stała się jeszcze bardziej przyjaznym miejscem dla jej mieszkańców i nie tylko. Poza wypracowaniem przydatnych dla ich miejsca zamieszkania pomysłów uczestnicy zwiększyli również swoje kompetencje w zakresie pracy grupowej. Udało im się również nawiązać nowe znajomości.

Po zakończonym projekcie młodzież zyskała bardzo ważną umiejętność, cenioną na rynku pracy i dowiedziała się, że w grupie siła. Razem możemy więcej!