Idea

Program „Mania Działania” to wyjątkowe działanie nastawione na aktywizację młodzieży z województwa świętokrzyskiego poprzez danie im możliwości podjęcia działań na rzecz otoczenia.

Co to znaczy? To znaczy, że w gminach uczestniczących w programie młodzi ludzie tworząc nieformalne grupy mogą dostać grant 1000zł na realizację swoich pomysłów i działań. Przez cały czas trwania projektów uczestnicy dostają stałe wsparcie merytoryczne. Przygotowaliśmy też bardzo ciekawe szkolenia i wydarzenia.

Program silnie oddziałuje na młodzież ale także na gminy, w których realizowane są działania i realizowany ma być we współpracy Urzędu Marszałkowskiego (finansowanie działań operatora), a także regionalnego operatora zarządzającego projektem, gmin, które przeznaczą środki na realizację lokalnych działań, lokalnych organizacji pozarządowych, które będą zarządzać tymi środkami oraz nieformalnych grup młodzieży, które wdrażać będą małe projekty. Program opiera się na doświadczeniach Fundacji FARMA.

harmonogram
 • upływa termin zgłoszeń o granty

  22 maj
 • ogłoszenie wyników

  25 maj
 • konferencja otwierająca i wręczenie grantów

  29 maj
 • szkolenia liderów grup nieformalnych i rozpoczęcie realizacji projektów

  24-26 czerwca
 • zakończenie realizacji projektów

  październik
 • konferencja podsumowująca program

  listopad
jak Ja mogę wziąć udział w MD?

Do 22 maja grupy nieformalne młodzieżowe mogą składać wnioski. Zobacz szczegółowe informacje na temat możliwości w Twojej gminie:

Ćmielów
Sędziszów
Rytwiany
Połaniec
Miedziana Góra
Starachowice
Radoszyce
Łopuszno
Kielce
Łubnice
Pawłów
Bieliny
Górno

Ćmielów

Organizator: Stowarzyszenie Ćmielowiacy

www: Facebook- tiny.pl/t9fvf

Email: j.madioury@afro-leader-business.com

Gmina Ćmielów

Koordynator: Jolanta Madioury

www: www.cmielow.pl/

Email: j.madioury@afro-leader-business.com

Sędziszów

Organizator: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Oświaty, Kultury i Sportu Sędziszów

www: facebook.com/StowSedziszow/

Email: ggrazyna62@interia.pl

Gmina Sędziszów

Koordynator: Grażyna Grochowina

www: www.sedziszow.pl

Email: um@sedziszow.pl

Rytwiany

Organizator: Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa

www: www.fundacjafarma.pl

Coach: Natalia Kos

Gmina Rytwiany

Koordynator: Agnieszka Opałacz

www: www.rytwiany.pl

Email: kontakt@rytwiany.pl

Połaniec

Organizator: Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa

www: http://www.fundacjafarma.pl/

Email: natalia.kos@fundacjafarma.pl

Gmina Połaniec

Koordynator: Małgorzata Zugaj

www: http://portal.polaniec.eu/

Email: malgorzata.zugaj@poczta.polaniec.eu

Miedziana Góra

Organizator: Aktywny Ćmińsk

www: facebook.com/aktywnycminsk/

Email: aktywny.cminsk@op.pl

Gmina Miedziana Góra

Koordynator: Dominik Słoń

www: www.miedziana-gora.pl/

Email: dominik.slon@miedziana-gora.pl

Starachowice

Organizator: Gmina Starachowice

Coach: Izabela Wrona

Email: izabelakisiel90@gmail.com

Gmina Starachowice

Koordynator: Izabela Wrona

www: starachowice.eu/

Email: izabelakisiel90@gmail.com

Radoszyce

Gmina Radoszyce

www: www.radoszyce.pl/

Łopuszno

Organizator: Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach

www: centrumwolontariatu.eu

Email: magdalenagwozdz3@gmail.com

Gmina Łopuszno

Koordynator: Magdalena Gwóźdź

www: www.lopuszno.pl/

Email: magdalenagwozdz3@gmail.com

Kielce

Organizator: Impakt

www: facebook.com/impakt.kielce/

Email: impakt.kielce@gmail.com

Kielce

Koordynator: Piotr Pisiewicz

www: http://www.um.kielce.pl/

Email: impakt.kielce@gmail.com

Łubnice

Organizator: Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa

www: www.fundacjafarma.pl/

Email: dyrektorck@tlen.pl

Gmina Łubnice

Koordynator: Mariol Kalita

www: www.lubnice.eu/

Email: sekretariat@lubnice.eu

Pawłów

Organizator: Stowarzyszenie Gmina Pawłów Plus

www: www.sgpp.org.pl/

Email: izabelakisiel90@gmail.com

Gmina Pawłów

Koordynator: Izabela Wrona

www: https://pawlow.pl

Email: urzad@pawlow.pl

Bieliny

Organizator: Stowarzyszenie "Bielińska Przestrzeń Młodych"

www: Facebook- www.tiny.pl/t9f9p

Email: marlena.zieba@bieliny.pl

Gmina Bieliny

Koordynator: Marlena Zięba

www: http://bieliny.pl

Email: bieliny@bieliny.pl

Górno

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Górnie

www: http://gokgorno.pl/

Email: samuel.92@wp.pl

Gmina Górno

Koordynator: Samuel Borek

www: http://www.gorno.pl/

Email: samuel.92@wp.pl

organizatorzy
Regionalne Centrum Wolontariatu

Jesteśmy stowarzyszeniem pośredniczącym między organizacjami potrzebującymi wsparcia wolontariuszy, a osobami, które tej pomocy pragną udzielić. Przygotowujemy obie strony do współdziałania organizując szkolenia o aspektach prawnych i praktycznych pracy woluntarystycznej. Wspomagamy doświadczeniem, radą i inspirujemy do działania.

Więcej na:

www fb

Przedsięwzięcia Centrum mają bardzo szeroki zakres. Współpracuje ono z instytucjami o różnorakiej działalności, jak na przykład organizacje i placówki kulturalne, opiekuńcze, społeczne, sportowe, studenckie, ekologiczne. Nasz główne działania opisują 3 filary: Wolontariatu, Strefa Młodych, Aktywność Międzynarodowa. Możecie przeczytać o nich więcej na naszej stronie głównej.
Organizujemy i promujemy wydarzenia związane z tymi dziedzinami i pomagamy angażować wolontariuszy. Aktywizujemy młodzież, promując postawy aktywności obywatelskiej i społecznej. Potrzeby są ogromne i cały czas zapotrzebowanie na pomoc jest większe niż osób chętnych pomagać.

Regionalne Centrum Wolontariatu jest jedną z najbardziej aktywnych organizacji pozarządowych w regionie. Jesteśmy niezależnym Stowarzyszeniem, ale również członkiem Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu. Pozwala nam to na wykorzystywanie sprawdzonych rozwiązań i narzędzi pracy. Jesteśmy również członkiem Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowej. W przeszłości byliśmy Ośrodkiem Szkolącym dla programu „Młodzież w Działaniu” w województwie świętokrzyskim oraz opolskim obecnie pełnimy funkcję Regionalnego Punktu Informacyjnego Erasmus+ oraz Erasmus. Regularnie wysyłamy wolontariuszy na projekty EVS.
Centrum Wolontariatu w Kielcach jest także członkiem Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych oraz Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

zespół

Członkini zarządu Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach. Na co dzień zajmuje się projektami związanymi z młodzieżą, a także działalnością międzynarodową. Ważna jest dla niej aktywizacja młodych ludzi oraz pokazywanie, dlaczego warto działać społecznie. Podejmuje się współpracy międzynarodowej i organizuje projekty z partnerami europejskimi w ramach programu Erasmus +. Lubi podróżować i spędzać aktywnie czas

Rzecznik Młodzieży woj. Świętokrzyskiego. Wieloletni pracownik młodzieżowy z dużym doświadczeniem w prowadzeniu działań promocyjnych. Była Wolontariuszka EVS w Belgii. Inicjatorka wielu projektów i kampanii społecznych na rzecz aktywności społecznej młodzieży.

Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach. Aktywista, lokalny patriota, zaangażowany pasjonat. Swoją przygodę z trzecim sektorem rozpoczął na studiach, gdzie działał w organizacji studenckiej AIESEC jako doradca ws. kontaktów zewnętrznych oraz koordynator Targów Praca Kariera Rozwój. Międzyczasie współtworzył program zniżek studenckich wraz z Metropolią Akademicką Kielce. Swoje kolejne kroki stawiał w Fundacji Rozwoju Kielc jako manager ds. marketingu, gdzie również odpowiadał za kontakty z instytucjami wspierającymi. Uczestnicy wizyty studyjnej w Wielkiej Brytanii gdzie przez trzy tygodnie obserwował prace wolontariuszy w Policji.

Koordynator projektów w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach. Absolwent europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, od 10 lat jest zaangażowany w pracę organizacji pozarządowych. Przez 5 lat pełnił funkcję prezesa Centrum Wolontariatu w Kielcach. W okresie VI 2014 – VIII 2015 członek zarządu i dyrektor Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Współpracował z takimi organizacjach takich jak Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Stowarzyszenie Integracja i Rozwój. Michał Braun koordynował projekty lokalne oraz międzynarodowe w tym pracując z osobami w każdym wieku w Indiach, Boliwii i Stanach Zjednoczonych. Był Wiceprzewodniczący Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych. Absolwent Szkoły Menadżerów III Sektora Collegium Civitas. Uczestnik Szkoły Reprezentacji Trzeciego Sektora. Były przewodniczący Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach. Trener umiejętności liderskich.

jak dołączyć do MD?

Program Mania Działania opiera się na szerokim partnerskie organizacji pozarządowych i jednostek administracji publicznej.

Reprezentuję Jednostkę Administracj Terytorialnej – Gminę, Miasto, Powiat... Aby przystąpić do Programu Mania Działania, jednostka samorządu terytorialnego powinna wygospodarować w budżecie środki na działania młodzieżowe w ramach Programu. Środki te powinny zostać przekazane organizacji pozarządowe w trybie konkursu, trybie pozakonkursowym lub na jako zlecona usługa.

W celu uzyskania większej ilości informacji prosimy o kontakt, Reprezentuję Organizację Pozarządową.

Reprezentuję Organizację Pozarządową Jeżeli w Twojej gminie nie ma jeszcze programu Manii Działania koniecznie przekonajcie lokalnych decydentów, aby zainwestowali w działania młodzieżowe. Skontaktujcie się z nami, a pomożemy wam to zrobić!